Dnes je 02.06.2020. Stránka načítaná o 19:10.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2804)

P.č. Číslo Objednávateľ   Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
1 V-2656/14 - dodatok     Dodatok ku kúpnej zmluve - V-2   03.11.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2 Kúpna zmluva     Kúpna zmluva na odpredaj obecn 94.00 08.09.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3 Obec Plavecký Peter   Galileo Corportation, s. r. o. Zmluva o dielo 576.00 € 06.03.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
4 ZMLUVA ČOV Andrej Borovka, 906 35 Plavecký Peter č. 188 Obec Plavecký Peter Dodávka kanalizačnej šachty s 305.00 19.07.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
5 ZMLUVA ČOV Daniela Ožvoldíková, 906 35 Plavecký Peter č. 151 Obec Plavecký Peter Dodávka kanalizačnej šachty s 305.00 10.07.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
6 ZMLUVA ČOV Dušan Kiripolský, Plavecký Peter 194 Obec Plavecký Peter Dodávka kanalizačnej šachty s 1471€ 21.06.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
7 ZMLUVA ČOV Karol Albert a manželka Ing.Katarína Albertová Obec Plavecký Peter Dodávka kanalizačnej šachty s 305.00 19.07.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
8 17/E17300/005-PPB Kupujúci: Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 Predávajúci: Západoslovenská distribučná, a. s. Predaj podperných bodov 60.00 € 10.01.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
9 Kúpna zmluva Kupujúci: Pavol Piešťanský a Mária Piešťanská Predávajúci: Obec Plavecký Peter Predaj obecného pozemku parc. 369.00 € 20.10.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
10 ZMLUVA ČOV Ľubomír Perička Obec Plavecký Peter Združenie finančných prostried 1471 € 24.08.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
11 ZMLUVA ČOV Ľudovít Ferenčič, Plavecký Peter 183 Obec Plavecký Peter Dodávka kanalizačnej šachty s 1471€ 21.06.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
12 109/2018 Nájomca: Albrechtová Mária, Hollého č. 743/21 Senica Prenajímateľ: Obec Plavecký Peter Nájomné za hrobové miesto č. 2 20.00 12.02.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
13 27/2018 Nájomca: Alojz Dobrovodský,Poriadie 162 Prenajímateľ: Obec Plavecký Peter Nájomné za hrobové miesto č. 2 33.50 € 18.06.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
14 100/2018 Nájomca: Alojz Hlavatý, Plavecký Peter č.141 Prenajímateľ: Obec Plavecký Peter Nájomné za hrobové miesto č. 1 40.00 € 28.06.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
15 50/2018 Nájomca: Alžbeta Juríková, Plavecký Peter č. 146 Prenajímateľ: Obec Plavecký Peter Nájomné za hrobové miesto č. 1 13.50 € 02.07.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
16 34/2018 Nájomca: Anastázia Ondrišeová, 821 05 Bratiskava, Exnárová 8 Prenajímateľ: Obec Plavecký Peter Nájomné za hrobové miesto č. 2 20.00 13.04.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
17 118/2018 Nájomca: Anastázia Poláková, Plavecký Peter č. 111 Prenajímateľ: Obec Plavecký Peter Nájomné za hrobové miesto č. 2 20.00 20.06.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
18 37/2018 Nájomca: Anna Bojňanská,919 08 Boleráz č.272 Prenajímateľ: Obec Plavecký Peter Nájomné za hrobové miesto č. 1 20.00 13.04.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
19 134/2018 Nájomca: Anna Hlavatá, Plavecký Peter č. 55 Prenajímateľ: Obec Plavecký Peter Nájomné za hrobové miesto č. 1 46.50 € 14.06.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
20 35/2018 Nájomca: Anna Mancová, 905 01 Senica, Hviezdoslavova 313/21 Prenajímateľ: Obec Plavecký Peter Nájomné za hrobové miesto č. 2 20.00 09.04.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
Strana 1/141 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo